Aktualności:

...

29.10.2011r. - Zajęcie przez firmę AUTO SERWIS inż. Borys Piech III miejsca w konkursie:

"Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy.